'Sang Banda: Clash of bands | Eye Know Right Shadies™

Isang malupit na battle of the bands ang binuo ng Eye Know Right. Mula sa 121 band entries, lima lang ang hinanap namin at bumida sila sa pag-gawa ng kanta para sa kwento ng Eye Know Right.

Noong June 16, nagharap-harap sa EKR hideout ang DANIDEA, THE UNCLES, WITH THE FELLAS, THE CLAMSHELL BOXES at CHIQUERELLA.

WATCH THEIR

PERFORMANCES HERE :

"sHADE"

DANIDEA

SANG BANDA WINNER

"WHAT NOW?"

cHIQUERELLA

"RISE AGAIN"

WITH THE FELLAS

"KAHON"

THE UNCLES

"WHAT YAH LOOKIN"

THE CLAMSHELL BOXES

Mga kagalang-galang naming tropa mula sa local music scene na sina Bel Certeza ng Indie Manila, Joel Elliorin ng RadioManila at si Chi Recurreccion ng Typecast ang tumulong para maging hurado at piliin ang pinaka-malupit na banda.

Boto nyo na lang ang kulang! Online voting will end on July 8, 2018 and any reaction will gather corresponding points. Final result will vary based on the judges’ score plus the online votes. Mag-uuwi ng 20k ang 1st place, 6k naman sa 2nd place at 3k naman sa 3rd place.

Chi Recurrecion of Typecast, Joel Elliorin of RadioManila and Bel Certeza of Indie Manila

Isang malupit na battle of the bands ang binuo ng Eye Know Right. Mula sa 121 band entries, lima lang ang hinanap namin at bumida sila sa pag-gawa ng kanta para sa kwento ng Eye Know Right.

Noong June 16, nagharap-harap sa EKR hideout ang DANIDEA, THE UNCLES, WITH THE FELLAS, THE CLAMSHELL BOXES at CHIQUERELLA.


WATCH THEIR PERFORMANCES HERE :

"sHADE"

DANIDEA

SANG BANDA WINNER

"WHAT NOW?"

cHIQUERELLA

"RISE AGAIN"

WITH THE FELLAS

"KAHON"

THE UNCLES

"WHAT YAH LOOKIN"

THE CLAMSHELL BOXES

Mga kagalang-galang naming tropa mula sa local music scene na sina Bel Certeza ng Indie Manila, Joel Elliorin ng RadioManila at si Chi Recurreccion ng Typecast ang tumulong para maging hurado at piliin ang pinaka-malupit na banda.

Boto nyo na lang ang kulang! Online voting will end on July 8, 2018 and any reaction will gather corresponding points. Final result will vary based on the judges’ score plus the online votes. Mag-uuwi ng 20k ang 1st place, 6k naman sa 2nd place at 3k naman sa 3rd place.

Chi Recurrecion of Typecast, Joel Elliorin of RadioManila and Bel Certeza of Indie Manila

THE UNCLES

WITH THE FELLAS

DANIDEA

CHIQUIERELLA

THE CLAMSHELL BOXES

Isang malupit na battle of the bands ang binuo ng Eye Know Right. Mula sa 121 band entries, lima lang ang hinanap namin at bumida sila sa pag-gawa ng kanta para sa kwento ng Eye Know Right.

Noong June 16, nagharap-harap sa EKR hideout ang DANIDEA, THE UNCLES, WITH THE FELLAS, THE CLAMSHELL BOXES at CHIQUERELLA.

THE JUDGES

Mga kagalang-galang naming tropa mula sa local music scene na sina Bel Certeza ng Indie Manila, Joel Elliorin ng RadioManila at si Chi Recurreccion ng Typecast ang tumulong para maging hurado at piliin ang pinaka-malupit na banda.

Boto nyo na lang ang kulang! Online voting will end on July 8, 2018 and any reaction will gather corresponding points. Final result will vary based on the judges’ score plus the online votes. Mag-uuwi ng 20k ang 1st place, 6k naman sa 2nd place at 3k naman sa 3rd place.